EN

Gastronomi Kapadokya, Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Aşçılık Programının öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ve Kapadokya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler birimi tarafından desteklenen bir projedir. 

Projenin hedefi Büyük Kapadokya Bölgesinin yerel yemeklerinin, pişirme yöntemlerinin ve ekipmanlarının, yöresel gıda ürünlerinin, restoranlarının ve şeflerinin envanterini hazırlamak ve bu envanterin tanınırlığını, bilinirliğini arttırmaktır. Hazırlanan envanter bilim dünyasına ve milli kültürümüze katkı sağlayacak ileride yapılacak olan çalışmalara da kaynak teşkil edecektir.

Anadolu, iklim çeşitliliği ve buna bağlı flora ve fauna zenginliği ile dünyanın sayılı bölgelerindendir. Bu zenginlik, tarih boyunca, Anadolu’yu birçok farklı kültür için cazibe bölgesi haline getirmiş, zengin kaynakların farklı kültürler tarafından işlenmesi benzersiz bir gastronomi zenginliği oluşturmuştur. Proje ile Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Kırşehir ve Niğde’den oluşan Büyük Kapadokya’nın bu zengin gastronomi envanteri kayıt altına alınarak geleceğe miras bırakılacaktır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 Türkiye Turizm Ana Planı’nda gastronomiye özel bir yer ayrılmış ve turizm politikalarının içerisinde sürdürülebilir gastronomi ile ilgili konulara vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda ulusal gastronomi envanterinin oluşturulması, gastronomi markalarının geliştirilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması ve yerel yemeklerin ticarileşmesi başlıca politika hedefleridir. Gastronomi Kapadokya Projesi ile Türkiye’nin sürdürülebilir gastronomi politikalarına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Gastronomi, ülkelerin tanıtımında önemli bir unsur, turizm deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Türk turizminde ziyaretçi harcamaları içinde gastronomi harcamaları, paket turlardan sonra ikinci sırada gelmektedir. Bir turizm destinasyonunda yerel mutfağın varlığı ve çeşitliliği, turistler için önemli bir cazibe kaynağıdır. Destinasyonların öz yemek kültürünün olması ve bu kültürün turistler tarafından deneyimlenmesi, diğer destinasyonlardan farklılaşmasını ve rekabet avantajı kazanmasını sağlar. Yerel mutfağın, yerel restoranların ve yerel gıda ürünlerinin tanıtılması çok önemlidir. Kapadokya Bölgesi İç Anadolu’nun zengin doğal ve tarihi güzellikleriyle bilinen en önemli turizm merkezlerindendir ancak gastronomi ile bilinirliği düşük düzeydedir. Gastronomi Kapadokya Projesi kapsamında derlenen zengin envanterin gastronomikapadokya.com sitesi ile tüm dünya ile paylaşılacak ve Kapadokya turizmine de katkıda bulunulacaktır.

 

 Kapadokya Üniversitesi